خدمات پرستاری در مشهد
ایلئوستومی | کولوستومی

استومی | یوروستومی | کلستومی | ایلئوستومی

انواع استومی

بصورت کلی می‏توان استومی را به روش‎های گوناگونی دسته بندی کرد اما آن چیزی که بیشتر در اینجا مدنظر است استومی‏های دفعی است، یعنی انواع استومی که از آنها مواد دفعی مانند ادرار و مدفوع خارج می‎شوند.

بیشتر بخوانید “استومی | یوروستومی | کلستومی | ایلئوستومی”