خدمات پرستاری در مشهد
تغذیه با لوله بینی – معده ای NG-Tube و مراقبت‌های پرستاری آن

تغذیه با لوله بینی – معده ای NG-Tube و مراقبت‌های پرستاری آن

تغذیه با لوله بینی – معده ای (NG-Tube بینی)  و مراقبت‌های پرستاری آن

برخی از بیماران به دنبال سکته مغزی و یا کاهش سطح هوشیاری به هر علت و  به دلیل ضعف عضلات دهان و حلق در جویدن و بلع غذا دچار ناتوانی می شوند (اختلال در غذا خوردن یا دیسفاژی) . اختلال در غذا خوردن گاهی شدید و طولانی مدت بوده باعث تشدید مشکلات بیمار و بروز نتایج نامطلوب از جمله بروز خفگی ( به دنبال ورود مواد غذایی در حین تغذیه به داخل ریه)، سوءتغذیه، عفونت ریوی، ناتوانی و افزایش طول مدت بستری شدن در بیمارستان می شود و پزشک ناچار است با تعبیه لوله  به داخل معده بیمار، تغذیه او را تسهیل نماید تا زمانی که بیمار توانایی غذا خوردن از طریق دهان را بیابد. بیشتر بخوانید “تغذیه با لوله بینی – معده ای NG-Tube و مراقبت‌های پرستاری آن”