خدمات پرستاری در مشهد

کلینیک تخصصی درمان زخم در مشهد

دیگر دلیلی برای زندگی با یک زخم مزمن وجود ندارد، در کلینیک تخصصی زخم پلاس، زخم مزمن شما توسط پرسنل دلسوز و برنامه های تخصصی درمانی که منحصرا برای شما طراحی شده است، به طور کامل بهبود می یابد. تمرکز ما بر روی افرادی است که زخم هایشان در مقابل درمان سنتی مقاومت کرده است و یا در اثر مراقبت غیرتخصصی و نامناسب تبدیل به زخم مزمن شده است. بیشتر بخوانید “کلینیک تخصصی درمان زخم در مشهد”

انواع زخم ها

تقسیم بندی زخم ها | زخم|زخم_بستر|زخم_ حاد| ترمیم|زخم_ مزمن

زخم حاد(Acute Wound): شروع ناگهانی دارند، این زخم ها در افراد سالم به سرعت ترمیم می شوند و عوارضی از خود به جا نمی گذارند.

زخم مزمن(Chronic Wound): شروع آرام و نامحسوسی دارند و روند درمان به دلیل عدم خونرسانی مناسب، فشار موضعی، دیابت و غیره به تعویق افتاده و یا متوقف شده است. ممکن است یک زخم حاد براثر این عوامل به زخم مزمن تبدیل شود بهبودی این زخم ها طولانی است. بیشتر بخوانید “تقسیم بندی زخم ها | زخم|زخم_بستر|زخم_ حاد| ترمیم|زخم_ مزمن”