خدمات پرستاری در مشهد
انواع زخم ها

تقسیم بندی زخم ها | زخم|زخم_بستر|زخم_ حاد| ترمیم|زخم_ مزمن

زخم حاد(Acute Wound): شروع ناگهانی دارند، این زخم ها در افراد سالم به سرعت ترمیم می شوند و عوارضی از خود به جا نمی گذارند.

زخم مزمن(Chronic Wound): شروع آرام و نامحسوسی دارند و روند درمان به دلیل عدم خونرسانی مناسب، فشار موضعی، دیابت و غیره به تعویق افتاده و یا متوقف شده است. ممکن است یک زخم حاد براثر این عوامل به زخم مزمن تبدیل شود بهبودی این زخم ها طولانی است. بیشتر بخوانید “تقسیم بندی زخم ها | زخم|زخم_بستر|زخم_ حاد| ترمیم|زخم_ مزمن”