خدمات پرستاری در مشهد
زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی | علل بروز زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی  یکی از عوارض مهم و جدی بیماری دیابت است که در صورت بی‌توجهی و عدم‌رسیدگی و مراقبت پرستاری مناسب می‌تواند منجر به آمپوتاسیون یا قطع پا گردد. براساس آمار بنیاد بین المللی دیابت هر سی ثانیه یک قطع عضو (آمپوتاسیون) پا در جهان بعلت بیماری دیابت انجام می‌شود که نشان از اهمیت موضوع دارد.

بیشتر بخوانید “زخم پای دیابتی | علل بروز زخم پای دیابتی”

انواع زخم ها

تقسیم بندی زخم ها | زخم|زخم_بستر|زخم_ حاد| ترمیم|زخم_ مزمن

زخم حاد(Acute Wound): شروع ناگهانی دارند، این زخم ها در افراد سالم به سرعت ترمیم می شوند و عوارضی از خود به جا نمی گذارند.

زخم مزمن(Chronic Wound): شروع آرام و نامحسوسی دارند و روند درمان به دلیل عدم خونرسانی مناسب، فشار موضعی، دیابت و غیره به تعویق افتاده و یا متوقف شده است. ممکن است یک زخم حاد براثر این عوامل به زخم مزمن تبدیل شود بهبودی این زخم ها طولانی است. بیشتر بخوانید “تقسیم بندی زخم ها | زخم|زخم_بستر|زخم_ حاد| ترمیم|زخم_ مزمن”