خدمات پرستاری در مشهد
زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی | علل بروز زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی  یکی از عوارض مهم و جدی بیماری دیابت است که در صورت بی‌توجهی و عدم‌رسیدگی و مراقبت پرستاری مناسب می‌تواند منجر به آمپوتاسیون یا قطع پا گردد. براساس آمار بنیاد بین المللی دیابت هر سی ثانیه یک قطع عضو (آمپوتاسیون) پا در جهان بعلت بیماری دیابت انجام می‌شود که نشان از اهمیت موضوع دارد.

بیشتر بخوانید “زخم پای دیابتی | علل بروز زخم پای دیابتی”