خدمات پرستاری در مشهد
تزریق | کیسه | خون | سازگاری | فرآورده | گلبول | قرمز | پلاکت پلاسما | منجمد | انعقاد | ترانفسزیون | سفید

کنترل موارد لازم پیش از تزریق خون تزریق | کیسه | خون | گلبول

برچسب سازگاری

بانک خون باید برگه‌ای را همراه واحدهای خونی ارسال کند که در آن موارد ذیل درج شده باشند:

بیشتر بخوانید “کنترل موارد لازم پیش از تزریق خون تزریق | کیسه | خون | گلبول”