خدمات پرستاری در مشهد
بیماری ALS چیست

بیماری ALS چیست؟

یک بیماری عصبی پیشرفته است که رفته رفته باعث زوال تدریجی سلول های عصبی می شود. که کار آن کنترل حرکت ماهیچه ها است. وقتی بیماری عود می کند به تدریج توانایی کنترل حرکت ماهیچه هایشان از بین می رود. به عبارت دیگر، با گذشت زمان شخص مبتلا، آرام آرام قدرت های حرکتی خود را از دست می دهد. البته قدرت فکری و حافظه این اشخاص معمولا تحت تأثیر این بیماری قرار نمی گیرد. بیشتر بخوانید “بیماری ALS چیست؟”