خدمات پرستاری در مشهد

تغذیه نامناسب و خواب نامنظم کودکان

پنج سال اول زندگی کودک از اهمیت اساسی برخوردار است. تحقیقات تأیید کرده است که این سال‌ها به ویژه برای رشد مغز مهم هستند. کودکان در این سال‌های اولیه سریع‌تر از هر زمان دیگری در زندگی در حال یادگیری هستند. با توجه به این موضوع، نقش والدین یا پرستار بچه در منزل در کمک به فرزندتان در ایجاد یک سبک زندگی سالم بسیار مهم‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید “تغذیه نامناسب و خواب نامنظم کودکان”