خدمات پرستاری در مشهد

اعزام آمبولانس خصوصی با حداقل زمان ممکن برای جابجایی بیمار طبق نیاز خانواده به محل دلخواه و تمام نقاط ایران

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۸۹۲۳۰۰۰ 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس