خدمات پرستاری در مشهد

دفتر خدمات پرستاری در منزل تندیس تندرستی جهت جلوگیری از هزینه های مضاعف شما عزیزان در خرید وسایل پزشکی وسایل ذیل را جهت استفاده موقت به صورت اجاره ای در اختیار شما قرار خواهد داد.

اجاره فتوتراپ:

فتوتراپ فیلیپس:روزانه ۵۵ هزارتومان

فتوتراپ LID:روزانه ۸۰ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

انواع تخت:

تخت دستی معمولی

مبلغ اجاره روزانه ۱۲ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

تخت دستی بیمارستانی شرکتی

مبلغ اجاره روزانه ۱۵هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

تخت برقی:

این نوع تخت ها  سه مدل دو شکن ساده،سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع و چهار شکن با تنظیم ارتفاع دارد.که عموم استفاده برای خانواده ها سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع می باشد:

جهت اشانتیون پایه سرم یا میز غذا خوری به خانواده ها داده خواهد شد.

مبلغ اجاره روزانه ۱۵الی ۲۷ هزار تومان خواهد بود.

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

انواع اکسیژن ساز آمریکایی و چینی:

تفاوت اکسیژن ساز آمریکایی با چینی:

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۰۰هزارتومان

اکسیژن ساز آمریکایی درصد خلوص اکسیژن بیشتری نسبت به اکسیژن ساز چینی تولید می کند و از سروصدای کمتر ودرصد خرابی کمتری برخوردار می باشد.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

 

بهترین اکسیژن ساز های چینی:

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

 

انواع ساکشن:

ساکشن قوی خارجی:

عموما برای بیماران تراکئوستومی و انتوبه استفاده می شود قوی ترین قدرت مکش ساکشن های پروتابل می باشد:

مبلغ مورد اجاره روزانه۱۵ هزارتومان

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

ساکشن ایرانی دو موتوره:

برای بیماران تراکئوستومی و انتوبه قابل استفاده می باشد با قدرت مکش کمتر نسبت به نمونه خارجی

 

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۵ هزارتومان

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

ساکشن ایرانی تک موتوره:

برای بیماران فاقد تراکئوستومی و لوله انتوبه عموما کاربرد دارد.

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۰  هزارتومان

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

اجاره کپسول اکسیژن با مانومتر:

کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری جهت بیماران نیازمند به اکسیژن لحظه ای استفده می شوند به دلیل اینکه حداکثر مدت شارژ کپسول ۱۰ لیتری ۴ ساعت می باشد.

در بیماران نیازمند اکسیژن مداوم باید از اکسیژن ساز استفاده نمود.

 

مبلغ مورد اجاره روزانه ۳۵هزارتومان

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

 

اجاره مانیتور:

مانیتور جهت کنترل مداوم و دقیق علائم حیاتی بیماران ویژه استفاده می شود.

مبلغ مورد اجاره روزانه ۸۵ هزارتومان

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

اجاره تشک مواج :

تشک مواج نانو

نسل جدید تشک مواج های پیشگیری از زخم بستر می باشد که جهت بیماران هوشیار و کم حرکت قابل استفاده می باشد و بیماران روی این تشک ها احساس آرامش بیشتری و احساس کمر درد گمتری می کنند ولی در بیماران کاملا بی حرکت قابلیت استفاده ندارند.

 

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۵ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

تشک مواج سلولی:

این نوع تشک برای بیماران کاملا بی حرکت و وزن بالای ۶۰ کیلو گرم استفاده می شوند

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۷هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

تشک مواج تخم مرغی:

عموما برای بیماران دارای وزن کمتر از ۶۰ کیلو گرم کاربرد دارند

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۰ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

ونتیلاتور:

ونتیلاتور ها با توجه به وضعیت تنفسی بیمار به خانواده ها پیشنهاد می شود

ونتیلاتور فول مد resmed فرانسه:

مبلغ مورد اجاره روزانه ۲۵۰ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

ونتیلاتور AYROX فرانسه:

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۵۰ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

ونتیلاتور LTV950 آمریکایی:

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۰۰ هزارتومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

 پالس اکسی متری:

این دستگاه در بیمارانی که تغییرات مداوم علائم حیاتی ندارند به جای مانیتورینگ برای رصد علائم حیاتی بیمار کاربرد دارند.

مبلغ مورد اجاره روزانه ۱۰ هزارتومان

 

 

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

 

 

 

 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس