خدمات پرستاری در مشهد

دفتر خدمات پرستاری تندیس تندرستی با در اختیارداشتن پرستاران آیسیو کار حرفه ای و همچنین تجهیزات آیسیو این امکان را برای خانواده های دارای بیماران نیازمند به خدمات پزشکی و پرستاری ویژه فراهم می نماید تا از بیماران بدحال خود که به نتیجه درمان قطعی در بیمارستان نرسیده ان ویا روند درمان کندی را دارند، در منزل نگهداری کنند.
پرستاران به دو صورت آیسیو کار و پرستار ساده از لحاظ تجربه کاری می باشند.تعویض پوشک و حمام بیمار جزء وضایف پرستار نمی باشد.
پرستار آیسیو کار :
پرستار آیسیو جهت نگهداری از بیمارانی که انتوبه و یا دارای تراکئوستومی می باشند و یا تحت انفوزیون دارو های پرخطر می باشند به کار گرفته می شوند.

پرستاران ساده:
جهت مراقبت از بیماران نیازمند کنترل دقیق ومانیتورینگ علائم حیاتی می باشند ماندد بیماران قلبی به کارگرفته می شوند:

ماما:
عموما جهت ویزیت از مادران باردار در منزل و یا ماما همراه در بیمارستان به کار گرفته می شوند.

کمک پرستار:
از نیرو های کمک پرستار عموما برای نگهداری از بیماران دارای علائم پایدار ولی بی حرکت و نیازمند تعویض پوشک استفاده می شوند.
ولی مجموعه تندیس تندرستی برای اولین بار اقدام به آموزش تئوری و عملی اقداماتی مانند ساکشن کردن و گاواژ کردن و کنترل علائم حیاتی به تعدادی از نیرو های کمک پرستار نموده است تا جهت خدمت رسانی به خانواده های دارای مضیغه مالی هستند و در جهت کاهش هزینه های مالی آنها از این نیرو ها بنا به درخواست خانواده جهت نگهداری از بیماران دارای انتوبه و تراکئوستومی استفاده نمایند.قابل به ذکر می باشد که شرایط استفاده از این نیرو ها صرفا برای بیمارانی که دارای علائم حیاتی پایدار می باشند مانند بیماران سکته ای یا بیماران وابسته به دستگاه های کمک تنفسی قابل کمک گیری می باشند. واستفاده از این نیرو ها صرفا بنا به در خواست خانواده می باشد.
اقداماتی مانند آشپزی،ظرف شستن و لباس شستن جزء وظایف کمک پرستاران نمی باشد.

مراقب:
ارسال مراقب برای نگهداری از سالمندان و نگهداری از زنان باردار در منزل صورت می گیرد.
و اقداماتی مانند آشپزی،نظافت منزل،ظرف شستن و مراقبت از سالمند جزء وظایف آنها می باشد.

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

پرستاری
پزشک

۰۹۳۳۸۹۲۳۰۰۰ 

 

 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس