خدمات پرستاری در مشهد

دفتر خدمات پرستاری در منزل تندیس تندرستی با همکاری و قرارداد با فیزیوتراپان مجرب در شهرستان مشهد اقدام به ارائه خدمات فیزیوتراپی در منازل جهت بیمارانی که دچار شکستگی های عضو و همچنین بیماران بی حرکت یا کم حرکت نیازمند فیزیوتراپی و یا کودک های دچار ترس از حضور در کلینیک می باشند و یا هر شخصی که نیازمند دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل باشد را ارائه می نماید.

گفتار درمان:
مجموعه تندیس تندرستی طبق نیاز خانواده اقدام به ارسال گفتاردرمان به منازل جهت بیماران و کودکانی که دچار اختلالات گفتاری می باشند اقدام می نماید.

کار درمان:
کار درمانی در بیمارانی که درچار اختلالات شناختی و حرکتی می باشند به کارگرفته می شوند.به طوری که هماهنگی جسم،و ذهن و روان را به صورت کمکی انجام می دهند.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

پرستاری
پزشک

۰۹۳۳۸۹۲۳۰۰۰ 

 

 

 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس