خدمات پرستاری در مشهد
مشخصات و طرز کار دستگاه الکتروشوک zoll

مشخصات و طرز کار دستگاه الکتروشوک zoll

۱- سوئیچ انتخابی مُد کاری دستگاه

این سوئیچ برای انتخاب مد کاری دستگاه در حالت‌های، Monitor (مانیتور)، DEFIB (شوک) و Pace Maker (پیس‌میکر) می‌باشد.

۲- دکمه شوک (SHOCK)

با فشردن دکمه SHOCK، مقدار شوک انتخابی توسط دستگاه تخلیه خواهد شد؛ که در صورت استفاده از پدهای مولتی فانکشن، دکمه شوک روی پانل عمل خواهد کرد و در صورت استفاده از پدال‌های اکسترنال باید دو دکمه نارنجی رنگ تعبیه شده روی قسمت جلویی پدال‌ها را بطور همزمان فشرد.

۳- سوئیچ تنظیم میلی‌آمپر خروجی پیس‌میکر (Pacer Out Put MA)

در مد کاری پیس‌میکر، این سوئیچ مقدار جریان تحویلی به پدهای مولتی فانکش را تنظیم می‌کند که مقدار عدد آن بر روی صفحه مانیتور قابل رؤیت است.

۴- سوئیچ تنظیم ریت خروجی پیس‌میکر (Pacer Out Put Rate PPM)

در مد کاری پیس‌میکر، این سوئیچ مقدار ریت خروجی دستگاه را تنظیم می‌کند که مقدار عددی آن بر روی صفحه مانیتور قابل رؤیت می‌‌باشد.

۵- دکمه انتخاب نوع لید (LEAD) ECG

با فشار دادن این دکمه نوع لید انتخابی برای مانیتورینگ بر حسب نوع کابل مورد استفاده قابل دسترسی می‌باشد که به ترتیب زیر می باشد:

I

II

III

AVL

AVF

AVR

PADS

۶نشانگر شارژ دستگاه

هنگامی که دستگاه به برق شهر وصل باشد، نشانگر شارژ دستگاه روشن خواهد شد که اگر در حالت نارنجی رنگ باشد، دستگاه در حال شارژ شدن و در حالت سبز رنگ، دستگاه شارژ شده است. در صورتی که حالت چشمک زدن نارنجی ـ سبز باشد باطری دستگاه بطور صحیح در محل خود قرار نگرفته و یا در عملکرد باطری اشکال وجود دارد.

.

نحوه کار با دستگاه دفیبریلاتور

شوک از طریق پدال‌های اکسترنال

انتخاب مد کاری DEFIB

:Aکلید گردان اصلی دستگاه را روی DEFIB قرار دهید. در این حالت روی صفحه مانیتور مقدار عددی ۱۲۰ ژول (در حالت Biphasic) ظاهر خواهد شد.

:B مقدار انرژی لازم را با دکمه ENERGY SELECT انتخاب نمائید. مشابه این دکمه روی پدال استرنوم نیز وجود دارد.

طرز استفاده از پدال‌های اکسترنال

پدال‌ها را از روی دستگاه برداشته و مقداری ژل روی آن بمالید. برای اطمینان از تقسیم ژل بر روی کل سطح، هر دو پدال را روی هم قرار داده تا ژل در کل سطح تماس فلزی پدال پخش شود. دقت نمایید ژل بیش از اندازه نباشد و به دیواره‌های کناری پدال‌ها مالیده نشود.

سپس پدالی که کلمه Sternum روی آن نوشته شده بر روی سینه بیمار در طرف راست، تقریباً زیر ترقوه و پدالی که کلمه APEX روی آن نوشته شده در چپ‌ترین طرف پستان بیمار قرار دهید. برای اتصال کامل و جلوگیری از سوختگی پوست بیمار فشاری تقریباً برابر ۱۲ – ۱۰ کیلوگرم روی بدن بیمار در زمان تخلیه شوک وارد نمایید.

در صورتی که فرصت کافی برای اتصال الکترودهای ECG نداشته باشید،  به کمک همین پدال‌های اکسترنال نیز می‌توانید ECG بیمار را بر روی صفحه مانیتور مشاهده کنید. کافیست با فشردن دکمه LEAD حالت PADDLES را مورد استفاده قرار دهید.

شارژ دستگاه (CHARGE)

:Cپس از انتخاب انرژی، نوبت شارژ دستگاه است. با فشردن دکمه شارژ از روی پانل دستگاه و یا از طریق دکمه‌ای که بر روی پدال APEX قرار گرفته، پس از چند ثانیه با زدن بوق ممتد آماده تخلیه شوک خواهد شد که بر روی صفحه مانیتور نیز پیغام به طور مثال DEFIB So J READY ظاهر خواهد شد.

در صورتی که در این مرحله از اعمال شوک منصرف شوید پس از ۶۰ ثانیه، دستگاه شوک انتخابی را بر روی خود تخلیه خواهد کرد که در پایان این مدت، بوق ممتد دستگاه به بوق منقطع تبدیل و بعد از ۱۰ ثانیه قطع خواهد شد. در صورتی که تحمل کردن ۶۰ ثانیه بوق ممتد برای بیماران دیگر مشکل زا باشد با فشردن یکی از کلیدهای ENERGY SELECT می‌توانید زمان تخلیه دستگاه را جلو بیندازید.

تخلیه شوک (SHOCK)

D: در صورت استفاده از پدال‌های اکسترنال، پس از شنیدن بوق ممتد آماده بودن دستگاه، با فشردن همزمان هر دو دکمه نارنجی رنگ پدال‌ها، انرژی مورد نظر تخلیه خواهد شد که همزمان با آن بر روی صفحه مانیتور دو مقدار ظاهر خواهد شد:

مقدار انرژی انتخاب شده DEFIB…J SELECT

مقدار انرژی تحویلی …J DELIVERED

پس از ۵۰ ثانیه مقدار عددی انرژی تحویلی از روی صفحه پاک و فقط مقدار انرژی انتخابی روی صفحه مانیتور باقی خواهد ماند.

توجه:

پس از استفاده از دستگاه حتماً ژل باقی مانده روی پدال‌ها را تمیز نمایید و از خشک شدن بر روی پدال‌ها خودداری کنید.

بعد از اعمال هر شوک در صورتی که دستگاه بر روی پرینت اتوماتیک ست شده باشد، بطور اتومات ۱۵ ثانیه از عملکرد بیمار پرینت خواهد گرفت که ۶ ثانیه مربوط به زمان قبل از اعمال شوک و ۸ ثانیه مربوط به زمان بعد از اعمال شوک می‌باشد که علاوه بر موج سیگنال حاصله، تاریخ و زمان، مقدار ژول انتخابی و مقدار ژول تحویلی، دامنه سگینال ECG و نوع لید انتخابی امیداس بیمار را نیز ثبت خواهد کرد.

شوک از طریق پد مالتی فانکشن (MFE)

Multi Function Electrode Pads یا پدهای چند عملکرد، علاوه بر مانیتورینگ و پیس‌میکر، در مرحله شوک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده این پدها ابتدا در صورت نیاز، سطح سینه بیمار را Shave و خشک کنید. سپس از طریق کناره لبه پد، پد را طوری که بین سطح پد و پوست بیمار خلاء وجود نداشته باشد به بیمار متصل کنید. دقت نمایید که پدها بر روی چست لیدهای ECG قرار نگرفته و با آنها در تماس نباشند. سپس سیم ارتباطی پد را به سیم اصلی دستگاه متصل نمایید. در صورتی که اتصال پد به بیمار یا به سیم رابط درست انجام نگرفته باشد پیغام CHECK PADS و POOR PAD CONTACT روی صفحه ظاهر خواهد شد.

در صورتی که بین پدها نیز اتصال کوتاه برقرار شود، پیغام DEFIB PAD SHORT روی صفحه مانیتور ظاهر خواهد شد. برای تأثیر کلینیکی بیشتر، طراحی پدها بر منبای یک پد در طرف چپ سینه بیمار و پد دیگر در مقابل آن در پشت بیمار قرار می‌گیرد، ولی در صورتی که به هر دلیل امکان چسبانیدن پد به پشت بیمار نباشد، بصورت استفاده در محل APEX و STERNUM نیز امکان پذیر است ولی باید توجه داشت در این حالت اثر کلینیکی، کمتر از حالت قبل خواهد بود.

لازم به ذکر است که تمام مراحل شوک از طریق پدها، مانند اعمال شوک از طریق پدال‌های اکسترنال می‌باشد با این تفاوت که فقط در مرحله‌ تخلیه شوک، دکمه تخلیه بر روی پانل جلویی قرار گرفته است (SHOCK) و هنگام آماده بودن برای اعمال شوک به رنگ قرمز، روشن خواهد شد.

SYNCHRONIZED CARDIOVERSION

در آریتمی‌ های مشخص مثل تاکیکاردی بطنی (VT) و …، ضروری است که از حالت سنیکرونایزه شوک برای جلوگیری از فیبریلاسیون بطنی (VF) استفاده شود. در حالت SYNC، دستگاه‌ با تشخیص موج R بیمار، زمانی که دکمه شوک فشرده و نگه‌داشته شود، بعد از اولین R تشخیصی تخلیه می‌شود و از تخلیه بر روی موج T جلوگیری می‌کند و مانع بلوک‌های قلبی خواهد شد. زمانی که دستگاه را در حالت SYNC استفاده می‌نمائید، دستگاه پس از تشخیص هر موج R بر روی صفحه مانیتور علامت پیکان را ثبت خواهد نمود، که با تغییر دکمه‌های SI2E و LEAD می‌توانید قابلیت تشخیص موج را بر روی صفحه مانیتور افزایش دهید.

طرز کار استفاده از حالت SYNCHRONIZED CARDIOVERSION

سوئیچ گردان اصلی را روی حالت DEFIB قرار دهید.

مقدار انرژی لازم را با فشار دکمه Energy Select انتخاب نمایید.

با فشردن دکمه (E) در پایین صفحه مانیتور، الکتروشوک به حالت Synchronized خواهد رفت، در این حالت بر روی R تشخیص داده شده، علامت پیکان ثبت خواهد شد و روی صفحه مانیتور پیغام (SYNC … J SET) ظاهر خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم در طول استفاده از حالت SYNC، از کابل استاندارد ECG استفاده نمایید. البته پدهای مالتی فانکشن در صورتی که اتصال کامل داشته باشند سیگنالی مشابه با حالت استفاده از ECG را خواهند داشت.

دقت نمایید دستگاه پس از هر شوک و یا با چرخاندن کلید اصلی به سمت Pacer یا Off از حالت SYNC خارج می‌شود. در موقع تخلیه شوک در حالت SYNC باید دکمه تخلیه شوک را تا زمان تخلیه، بصورت ممتد فشرده و نگه دارید تا دستگاه پس از تشخیص R، انرژی انتخابی را روی بیمار تخلیه کند.

پیس‌میکر موقت غیر تهاجمی (اکسترنال)

ابتدا سطح سینه را خشک و در صورت نیاز سینه بیمار را Shave کنید تا اتصال کامل برقرار شود

الکترودهای ECG را در محل مناسب روی سینه بیمار وصل کنید.

پدهای مالتی فانکشن را در محل مناسب نصب کنید. (پدها پس از ۸ ساعت پیس دائم برای جلوگیری از سوختگی باید از روی سطح سینه بیمار جابجا کردند)

کابل مالتی فانکشن را به پدها متصل کنید

کلید چرخان اصلی را در حالت Pacer قرار دهید. در این حالت دستگاه به طور اتوماتیک در حالت Demand پیس میکر تنظیم خواهد شد و لغت (PACE) روی صفحه مانیتور ظاهر خواهد شد.

در هنگام روشن شدن پیس میکر دستگاه، جریان خروجی بطور اتوماتیک بر روی صفر میلی آمپر تنظیم شده و صفحه نمایش نیز مقدار آن را نشان می‌دهد. با چرخانیدن کلید سبز رنگ Pacer Out Put MA، مقدار جریان خروجی قابل تنظیم می‌باشد. جریان را آنقدر افزایش دهید تا تحریکات مؤثر ایجاد شود.

مقدار ریت پیس دستگاه را با چرخاندن کلید سبز رنگ Rate PPM تنظیم نمایید. این مقدار را bpm 10-20 بالاتر از ریت بیمار قرار دهید. در صورتی که بیمار دارای ریت نمی‌باشد، مقدار ریت پیشنهادی ۱۰۰bpm می‌باشد.

طرز تشخیص Ventricular Response

ارزیابی تحریکات پیس در حین عمل بسیار با اهمیت است. این موضوع باید هم از طریق الکتریکی و هم مکانیکی انجام شود. تشخیص الکتریکی، به وسیله حضور کمپلکس QRS می‌باشد که حتماً باید از طریق مشاهده موج ECG بر روی صفحه مانیتور بوسیله اتصال مستقیم کابل ECG به بیمار انجام گردد. ارزیابی مکانیکی از طریق احساس پالس نبض محیطی بیمار می‌باشد.

طریقه تشخیص آستانه بهینه برای پیس

بهترین مقدار جریان خروجی برای بیمار، حداقل مقدار جریان تحریک خواهد بود که این مقدار معمولاً ۱۰٪ بالاتر از حد آستانه تحریک می‌باشد. آستانه جریان معمولاً بین ۴۰MA تا ۸۰MA می‌باشد. محل قرارگیری پدهای MFE در اثر جریان تأثیر بسزایی دارد.

استفاده از این پدها باعث خواهد شد که با وجود حداقل آستانه، حداکثر اثرات را داشته و نیز با به حداقل رساندن انقباض ماهیچه‌های کالبدی تحمل بیمار برای استفاده از پیس بیشتر شود.

دکمه ۴:۱

درمیان دو کلید چرخان Out Put MA و Rate دکمه ۴:۱ تعبیه گردیده که فشار دادن و نگه‌داشتن آن به صورت ممتد باعث می‌شود تحریکات پیس تنظیمی به ۴/۱ ریت تحویلی برسد در این زمان موج ریت خروجی بیمار نیز بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده خواهد بود.

هرگاه پیغام POOR PAD CONTACT یا CHECK PAD روی صفحه مانیتور نمایش داده شود و یا همراه آن آلارم صوتی دستگاه با چراغ Clear Pace Alarm روشن شود یکی از موارد زیر اتفاق افتاد است:

کابل مالتی فانکشن از پد جدا می‌باشد.

کابل مالتی فانکشن دارای اشکال می‌باشد.

کابل مالتی فانکشن به دستگاه متصل نمی‌باشد.

اتصال پد با سطح بدن بیمار دارای اشکال می‌باشد.

برای خاموش کردن آلارم صوتی با فشردن دکمه (A) در پایین صفحه مانیتور، موقتاً تا اصلاح وضعیت، آلارم دستگاه خاموش خواهد شد.

حالت Asynchronous پیس میکر

حالت کاری Async پیس باید فقط در مواقع اضطراری که جایگزین دیگری وجود ندارد استفاده شود. برای کار بر روی این مُد دکمه (E) زیر صفحه‌ مانیتور را فشار دهید، در این حالت روی صفحه مانیتور لغت ASYNC PACE ظاهر می‌شود. برای برگشتن به حالت Demand پیس‌میکر دوباره دکمه (E) را فشار دهید.

مانیتورینگ  ECG Monitoring

دستگاه Zool. M. Series می‌تواند هم برای کوتاه مدت و هم زمان طولانی جهت مانیتورینگ استفاده شود. الکترودهای مانیتورینگ در طول تخلیه شوک امکان پولاریزه شدن را دارند و باعث ناپدید شدن موج از روی صفحه خواهند شد؛ ولیکن کیفیت بالای الکترودهای (نقره/کلرید نقره) Ag/Agcl این اثر را به حداقل خواهند رساند و موج جریان را در عرض چند ثانیه بر روی صفحه نمایش بر خواهند گرداند. موج ECG را از سه طریق می‌توان بدست آورد:

از طریق کابل استاندارد مانیتورینگ

از طریق پدهای مالتی فانکشن

از طریق پدال‌های اکسترنال شوک

استفاده از کابل مانیتورینگ بیمار در طول پیس‌میکر ضروری می‌باشد.

طرز کار

کلید چرخان اصلی دستگاه را بر روی Monitor تنظیم نمایید در این حالت بر روی صفحه مانیتور کلمه Monitor ظاهر خواهد شد.

  : LEADدکمه LEAD در طرف راست دستگاه قرار دارد که با فشردن دکمه، نوع لید مورد نظر بر روی مانیتور قابل رؤیت می‌باشد؛ که بر مبنای نوع کابل بکار برده شده لیدهای  PADS ,V۶ ,V۵ ,V۴ ,V۳ ,V۲ ,V۱ ,AVR ,AVF ,AVL ,III ,II ,I قابل دسترسی می‌باشد.

 : SIZE با فشردن این دکمه دامنه سیگنال قابل تغییر به مقادیر ۳ و ۲ و ۵/۱ و ۵/۰ می‌باشد.

: ALARMآلارم دستگاه بر حسب وضعیت فیزیولوژیک بیمار قابل تنظیم می‌باشد.

دکمه (D) ALARM زیر صفحه مانیتور را فشار دهید در این حالت صفحه تنظیم آلارم ظاهر خواهد شد.

با فشار دکمه Select Param (A) می‌توان پارامتر مورد نظر را در ستون عمودی مثلاً پالس اکسی متر برای تنظیم انتخاب نمود.

برای تنظیم پارامترها در ستون افقی با فشار دکمه Next Field (D) خانه مورد نظر را روشن نمایید.

برای تنظیم پارامتر LOW ابتدا با فشار دکمه Next Field (D) خانه مورد نظر را روشن و سپس با دکمه‌های (C) Dec کاهش یا (B) Inc افزایش، مقدار پارامتر را تغییر دهید.

در صورت لزوم عمل فوق را برای تنظیم پارامتر High نیز انجام دهید.

با روشن کردن خانه State می‌توان با استفاده از دکمه DEC و INC آلارم دستگاه را از وضعیت ENABLE (آلارم در صورت لزوم) به DISABLE (قطع کامل آلارم) و بالعکس تغییر داد.

با فشار دکمه Return (E) به صفحه اصلی مانیتور بر خواهید گشت.

قطع موقت آلارم Suspending Alarms

با فشار Alarm Suspend، آلارم دستگاه برای مدت تقریباً ۹۰ ثانیه قطع شده که علامت (×) بر روی زنگ چشمک زن بالای صفحه مانیتور ظاهر خواهد شد. برای فعال کردن دوباره آلارم دکمه Alarm Suspend را مجدداً فشار دهید. با فشار و نگه‌داشتن دکمه Alarm Suspend به مدت ۳ ثانیه، آلارم دستگاه کلاً غیر فعال خواهد شد. برای فعال کردن، مجدداً همین عمل را انجام دهید.

پرینتر Recorder

با فشردن دکمه Record، دستگاه شروع به پرینت گرفتن از موج ECG بیمار خواهد کرد که در بالای آن زمان، تاریخ، سایز و ریت بیمار ثبت خواهد شد. در حالت کاری پیس میکر، مقدار جریان خروجی و مقدار ریت تنظیمی پیس میکر و در حالت کاری دفیبریلاتور، مقدار انرژی انتخابی و مقدار انرژی تحویلی نیز ثبت خواهد شد.

در صورتی که پیغام CHECK RECORDER بر روی صفحه مانیتور ظاهر شود، به منزله این است که یا کاغذ دستگاه تمام شده و یا اینکه کاغذ داخل دستگاه دارای اشکال می‌باشد. در صورتی که در طول مانیتورینگ هر کدام از لیدهای ECG قطع شود دستگاه پیغام ECG LEADS OFF را خواهد داد. مانیتورینگ دستگاه M. Series.  .Zoll  قابلیت تشخیص سیگنال حاصل از پیس‌میکرهای دائم کاشتنی درون سینه بیمار (Implante Pace maker) را به صورت خط‌هایی (Spike) بر روی موج ECG دارد.

تست دفیبریلاتور

دستگاه الکترو شوک Zoll در مد دفیبریلاتور در حالت استفاده از پدال‌ها به منظور ایمنی، به هیچ عنوان در هوا تخلیه نمی‌کند، این دستگاه بر روی محل قرارگیری پدال‌ها نیز تخلیه نمی‌کند ولی به منظور چک کردن دستگاه:

روش اول تست دفیبریلاتور

دستگاه را در مد کاری DEFIB قرار دهید.

با کمک دکمه ENERGEY SELECT مقدار ژول را تنظیم نمایید.

دکمه شارژ را فشار دهید.

در حالیکه پدال‌ها روی دستگاه قرار دارد، ۲ دکمه نارنجی روی پدال‌ها را همزمان فشار دهید.

در این حالت مقدار انرژی انتخابی بر روی دستگاه تخلیه شده و به مدت ۱۰ ثانیه لغت TEST OK بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که اپراتور را از عملکرد صحیح شوک مطلع می‌کند.

ـ دقت نمایید تست الکتروشوک تنها در مقدار ۳۰ ژول و فقط بر روی خود دستگاه انجام خواهد شد.

روش دوم تست دفیبریلاتور

این روش بیشتر برای امتحان شوک در حالت استفاده از قاشک‌های اینترنال در عمل قلب باز استفاده می‌شود. در این حالت:

انتهای کابل مالتی فانکشن را به Box مشکی رنگ متصل بر روی خود کابل وصل نمایید.

مقدار ۳۰ ژول را انتخاب نمایید.

دکمه شارژ روی پانل دستگاه را فشار دهید.

پس از شنیدن بوق دکمه SHOCK روی پانل دستگاه را فشار دهید.

در این حالت نیز لغت TEST OK را بر روی صفحه نمایش خواهید دید.

تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

ابتدا دستگاه را به مدت ۱۰ ثانیه خاموش کنید.

سپس همزمان با روشن کردن دستگاه دکمه (D) و (E) زیر صفحه مانیتور را فشار دهید.

در این حالت صفحه تنظیم ساعت و تاریخ ظاهر می‌شود.

برای تنظیم آیتم مربوطه ابتدا با کمک دکمه‌های Next Field و Prev Field آن آیتم را انتخاب نمایید.

به وسیله دکمه‌های Dec و inc مقدار عددی آیتم مورد نظر را تغییر دهید.

پس از اتمام تنظیمات با زدن دکمه Return، دستگاه تغییرات را در حافظه ضبط خواهد نمود. در غیر اینصورت صفحه تنظیم پس از چند ثانیه بدون ضبط تغییرات به صفحه اصلی Monitoring بر خواهد گشت.


دفتر خدمات پرستاری در منزل تندیس تندرستی به واسطه قرارداد با پزشکان مطرح در استان خراسان رضوی با ارسال پزشکان عمومی و متخصص به منازل جهت ویزیت در منزل از اتلاف وقت و زمان شما عزیزان در صف مطب ها و دردسر نوبت گیری بی نیاز می کند.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۱۵۲۲۶۶۴۹۹

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰

ثابت دفتر:

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *