خدمات پرستاری در مشهد

سطوح مراقبتی بیماران

پرستار در ارزیابی اولیه و ثانویه بیمار اول سطح مراقبتی بیمار را تعیین و سپس برنامه مراقبتی

بیمار را بر اساس تشخیص پرستاری و اقدام و آموزش به بیمار و ارزیابی مجدد از بیمار برنامه ریزی می نماید .

مجدد از بیمار برنامه ریزی می نماید .

اقدامات و مراقبتهای پرستاری مورد نیاز با قراردادن بیماران در طبقات با توجه با تشخیص، شدت مراقبت مورد نیاز و خودتوانایی بیمار محاسبه می گردد .

سیستم طبقه بندی براساس شدت بیماری بیماران ( ۵ سطح مراقبتی )

سطح اول : قادر به مراقبت از خود

سطح دوم : مراقبت جزئی

سطح سوم : مراقبت متوسط

سطح چهارم: مراقبت شدید

سطح پنجم : مراقبت ویژه

سطح اول : قادر به مراقبت از خود

۱- فعالیتهای روزانه

خوردن و آشامیدن : بیمار توانایی خوردن و آشامیدن را به تنهایی دارد و یا نیاز به کمک اندکی دارد .
نظافت و آراستگی : تقریبا به خود متکی می باشد .
دفعی : خود به خود به تنهایی یا تقریبا تنها به توالت می رود و بی اختیاری ادراری ندارد .
حرکت : بیمار به خود متکی است .

۲- سلامت عمومی

بیمار جهت یک پروسیجر تشخیصی ، انجام یک پروسیجر یا جراحی ساده یا جزئی پذیرفته شده است .

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی

آموزش روتین برای پروسیجرساده
آموزش بعد از ترخیص از بیمارستان
واکنشهای غیر و معمول عاطفی ندارد
بیمار ممکن است نسبت به آگاه شدن به زمان ، مکان و شخص در هر شیفت نیاز داشته باشد

۴- درمان ها و داروها

ندارد یا داروها و درمانهای ساده دارد .

سطح دوم : مراقبت جزئی

۱- فعالیتهای روزانه

خوردن و آشامیدن : بیمار می تواند به تنهایی غذا بخورد ولی نیازمند کمک در آماده کردن غذا تشویق به خوردن و پوزیشن گرفتن است .
نظافت و آراستگی : اکثریت موارد بدون کمک یا با کمک جزئی جهت بیمار انجام می گیرد.
دفعی : نیاز به کمک جهت رفتن به توالت یا استفاده از لوله ادراری دارد. بی اختیاری ادراری یا تجربه بی اختیاری استرسی ادراری یا قطره قطره ادرار کردن را ندارد .
حرکت : به خودی خود یا با کمک جزئی حرکت می کند .

۲- سلامت عمومی

بیمار علائم و نشانه های جزئی بیشتر از یک بیماری متوسط دارد
نیازمند مانیتورینگ ، گرفتن علائم حیاتی
درناژ و انفوزیون بدون عوارض جانبی

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی

نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی ۱۰– ۵ دقیقه در هر شیفت است
بیمار ممکن است به صورت جزئی گیج بوده ،حالت تهاجمی داشته باشد اما به خوبی توسط داروها ، آگاه نمودن مکرر یا محدودکننده کنترل می گردد .

۴- درمان ها و داروها

۳۰ – ۲۰ دقیقه در هر شیفت نیازمندارزیابی از نظر موثر بودن دارو و درمان می باشد
بیمار ممکن است هر ۲ ساعت نیاز به بررسی وضعیت مغزی یا شناختی را داشته باشد .

سطح سوم : مراقبت متوسط

۱- فعالیتهای روزانه

خوردن و آشامیدن : بیمار ممکن است توانایی بلعیدن و یا قورت دادن را داشته باشد اما نیازمند کمک به خوردن و آشامیدن است .
نظافت و آراستگی : به تنهایی قادر به انجام بیشتر این فعالیتها نمی باشد .
دفعی : نیاز به دریافت و برداشت لگن و لوله ادراری را دارد.
حرکت : به طور کامل وابسته می باشد و نیازمند چرخاندن توسط یک نفر می باشدوتنها میتواند به صورت جزئی بچرخد.

۲- سلامت عمومی

بیمار علائم حاد دارد که ممکن است کاهش یابد
نیازمند مانیتورینگ و ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی یا وضعیت عاطفی هر ۲ تا ۴ ساعت است .
درناژ مداوم یا انفوزیون که نیازمند مانیتورینگ هر ۱ ساعت است را دارد .

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی

نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی ۳۰ – ۱۰ دقیقه در هر شیفت است
گاهی در مقابل به آموزش ها مقاومت می نماید ویا سریعا درک می نماید .
بیمار ممکن است گیج ، آژیته باشد اما نسبتاًبه خوبی توسط دارو ، آگاهی دادن مرتب یا محدودکننده کنترل می گردد .

۴- درمان ها و داروها

برای مشاهده مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیک۶۰ – ۳۰ دقیقه زمان نیاز است
بیمار ممکن است ساعتی یکبار نیاز به بررسی وضعیت مغزی یا شناختی را داشته باشد

سطح چهارم : مراقبت شدید

۱- فعالیتهای روزانه

خوردن و آشامیدن : بیمار قادر نیست به تنهایی غذا بخورد .به سختی می بلعد و یا قورت می دهد . ممکن است نیازمند به تغذیه از راه لوله معده باشد .
نظافت و آراستگی : کلیه موارد مانند حمام کردن ، مراقبت از موها ، مراقبت از دهان را بیمار کاملا باکمک انجام میدهد .
دفعی : بیشتر از ۲ بار درهر شیفت بی اختیاری دارد.
حرکت : خود بیمار نمی تواند بچرخد، برای چرخیدن در تخت نیازمند به کمک ۲نفر می باشد .

۲- سلامت عمومی

به شدت بیمار است و دچار علائم حادی مانند خونریزی یا کاهش مایعات بدن ، حملات تنفسی حاد و … می باشد
نیازمند مانیتورنیگ و ارزیابی

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی

نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی بیشتراز ۶۰ دقیقه در هر شیفت است
بیماران ممکن است گیج، بی قرار و عصبی و آژیته بوده وبا دارو محدودکننده و یا آگاهی دادن مکررکنترل نمی گردد .

۴- درمان ها و داروها

بیمار بیشتر از۶۰دقیقه نیاز به مشاهده مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیک دارد
بیمار نیاز به مشاهده و ارزیابی وضعیت مغزی و شناختی، ساعتی یکبار را دارد .

سطح پنجم : مراقبت ویژه

نیازمند مشاهدات مستمر و ۲۴ ساعته می باشد و در هر شیفت نیاز به مانیتورینگ مداوم دارد . مانند مراقبت از بیمار تحت دستگاه ونتیلاتور

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *