خدمات پرستاری در مشهد

اخذ نوار قلب:

مجموعه خدمات پرستاری در منزل تندیس تندرستی با ارسال پرستاران مجرب به منزل و اخذ نوار قلب جهت بیماران قلبی و تفسیر نوار قلب شما با ارسال تصویر نوار قلب شما عزیزان برای پزشکان مجموعه اقدام می نماید.

در صورتی که ثابقه بیماری قلبی نداشته اید و علائم بارز درد قلبی مانند درد و سوزش قفسه سینه و یا درد تیر کشنده به شانه چپ و یا گردن را داشتید در سریع ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

اخذ گرافی:

این مجموعه با ارسال رادیولوژیست به منازل اقدام به اخذ گرافی از بیماران دچار شکستگی و یا مشکوک به شکستگی می نماید

اخذ سونوگرافی:

این مجموعه با ارسال متخصص رادیولوژی و دستگاه سونوگرافی اقدام به اخذ سونوگرافی بنا به درخواست خانواده ها می نماید.

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

پرستاری
پزشک

۰۹۳۳۸۲۹۳۰۰۰ 

 

 

 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس