خدمات پرستاری در مشهد

اجاره تشک مواج تخم مرغی: ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان
اجاره تشک مواج سلولی: ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :


شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس