خدمات پرستاری در مشهد
سیستوسکوپی

سیستوسکوپی چیست + مراقبت های بعد از عمل سیستوسکوپی

 

بررسی مشکلات دستگاه ادراری اغلب نیازمند این است که مثانه و سیستم خروجی آن تحت دید مستقیم بررسی شوند. انجام این کار سیستوسکوپی نامیده می‌شود. سیستوسکوپی معمولا بصورت سرپایی در بیمارستان و یا کلینیک‌های تخصصی و با استفاده از دستگاه درون‌بین بنام سیستوسکوپ انجام می‌شود. تاریخ و زمان آن از پیش مشخص می‌گردد. در صورت لزوم می‌توانید با پزشک خود در خصوص موعدهای مناسب مشورت کنید. بیشتر بخوانید “سیستوسکوپی چیست + مراقبت های بعد از عمل سیستوسکوپی”