دیابت‌ بی مزه | دیابت‌ بیمزه‌ چیست ؟

دیابت‌ بیمزه‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ اختلال‌ نادر در سیستم‌ هورمونی‌، با تمرکز در غده‌ هیپوفیز، این‌ اختلال‌ هیچ‌ ارتباطی‌ با قندخون‌ ندارد.

بیشتر بخوانید “دیابت‌ بی مزه | دیابت‌ بیمزه‌ چیست ؟”