خدمات پرستاری در مشهد
مشخصات و طرز کار دستگاه الکتروشوک zoll

مشخصات و طرز کار دستگاه الکتروشوک zoll

۱- سوئیچ انتخابی مُد کاری دستگاه

این سوئیچ برای انتخاب مد کاری دستگاه در حالت‌های، Monitor (مانیتور)، DEFIB (شوک) و Pace Maker (پیس‌میکر) می‌باشد. بیشتر بخوانید “مشخصات و طرز کار دستگاه الکتروشوک zoll”