خدمات پرستاری در مشهد

حساسیت به لاتکس و دستورالعمل مراقبتی آن

حساسیت به لاتکس یکی از شایع ترین حساسیت ها و آلرژی های تماسی در محیط کار بیمارستان است. بعضی از پرستاران و کارکنان بیمارستان به مواد تولید شده از لاتکس، مانند دستکش لاتکس، واکنش های آلرژیک دارند.  امروزه حساسیت به لاتکس به عنوان یک بیماری ناتوان کننده شغلی مطرح است و ۱۵-۵% مراقبین بهداشتی از آن رنج می برند. بیشتر بخوانید “حساسیت به لاتکس و دستورالعمل مراقبتی آن”