خدمات پرستاری در مشهد
پروستات | تغذیه | چربی |رژیم |رکتوم | سرطان |فیبر | غذا |کالری | کولون |گوشت

پیشگیری از سرطان با تغذیه و فعالیت مناسبپروستات | تغذیه | چربی |رژیم |رکتوم | سرطان

رژیمی متنوع داشته باشید. به خاطر داشته باشید که مواد مغذی مورد نیاز شما تنها از یک یا دو منبع تأمین نشود. در رژیم روزانه خود از تمام گروه های غذایی، میوه ها، سبزیها، غلات، گوشت، محصولات لبنی و … استفاده کنید؛

بیشتر بخوانید “پیشگیری از سرطان با تغذیه و فعالیت مناسبپروستات | تغذیه | چربی |رژیم |رکتوم | سرطان”