خدمات پرستاری در مشهد
تعویض دریچه قلب

تعویض دریچه قلب

دریچه‌های قلب (دریچه قلب) با باز و بسته شدن در هر تپش، نقشی اساسی در ایجاد جریان یک جهته خون دارند. تغییرات فشار در طرفین دریچه‌ها سبب باز‌ شدن لَت‌های دریچه در زمان مناسب شده و بعد از آن برای جلوگیری از جریان بازگشتی در جهت عکس بسته می‌شوند. بیشتر بخوانید “تعویض دریچه قلب”