اعزام آمبولانس خصوصی با حداقل زمان ممکن برای جابجایی بیمار طبق نیاز خانواده به محل دلخواه و تمام نقاط ایران