کارشناس تغذیه:
طبق نیاز خانواده ها به حظور کارشناس تغذیه جهت مشاوره تغذیه مجموعه تندیس تندرستی با ارسال کارشناسان مجرب نیاز شما عزیزان را بر طرف می نماید.

کارشناس زخم:
به دلیل سابقه چندین ساله مدیریت این مجموعه در درمان زخم و گرد آوری مجموعه ای از کارشناسان حرفه ای زخم در این مجموعه قادر به برطرف سازی نیاز خانواده ها در تمام زمینه های نوین درمان زخم بستر نظیر وکیوم تراپی،لارو درمانی،prp،و استفاده از سلول های بنیادی می باشند.