خدمات پرستاری در مشهد

ارسال پرستار،ماما،کمک پرستار،مراقب به منزل

 

ارسال پرستار،مراقب به منزل دفتر خدمات پرستاری تندیس تندرستی یکی از مراکز هلدینگ خانه سلامت مشهد می باشد که با در اختیارداشتن پرستاران آیسیو کار حرفه ای و همچنین تجهیزات آیسیو این امکان را برای خانواده های دارای بیماران نیازمند به خدمات پزشکی و پرستاری ویژه فراهم می نماید تا تا با ارسال پرستار و مراقب از بیماران بدحال خود که به نتیجه درمان قطعی در بیمارستان نرسیده ان ویا روند درمان کندی را دارند، در منزل نگهداری کنند.
پرستاران به دو صورت آیسیو کار و پرستار ساده از لحاظ تجربه کاری می باشند.تعویض پوشک و حمام بیمار جزء وضایف پرستار نمی باشد.

پرستار آیسیو کار :

پرستار آیسیو جهت نگهداری از بیمارانی که نیازمند دریافت خدمات آیسیو درمنزل هستند مانند بیماران انتوبه و یا دارای تراکئوستومی می باشند و یا تحت انفوزیون دارو های پرخطر هستند به کار گرفته می شوند.

این پرستاران سابقه کار در icu و کار با بیماران دارای علائم حیاتی بحرانی را دارند و دارای تجربه کاری و بالاتری در شرایط کار با بیماران بد حال می باشند.

هزینه به کارگیری از این پرستاران به سورت ساعتی در شیفت های کاری می باشد.

پرستار ساده:

جهت مراقبت از بیماران نیازمند کنترل دقیق ومانیتورینگ علائم حیاتی  ،تزریقات،پانسمان،سونداژ و …اعزام می شوند:


ماما:

عموما جهت ویزیت از مادران باردار در منزل و یا ماما همراه در بیمارستان به کار گرفته می شوند.

کمک پرستار:

از نیرو های کمک پرستار عموما برای نگهداری از بیماران دارای علائم پایدار ولی بی حرکت و نیازمند تعویض پوشک استفاده می شوند.
ولی مجموعه تندیس تندرستی برای اولین بار اقدام به آموزش تئوری و عملی اقداماتی مانند ساکشن کردن و گاواژ کردن و کنترل علائم حیاتی به تعدادی از نیرو های کمک پرستار نموده است تا جهت خدمت رسانی به خانواده های دارای مضیغه مالی هستند و در جهت کاهش هزینه های مالی آنها از این نیرو ها بنا به درخواست خانواده جهت نگهداری از بیماران دارای انتوبه و تراکئوستومی استفاده نمایند.قابل به ذکر می باشد که شرایط استفاده از این نیرو ها صرفا برای بیمارانی که دارای علائم حیاتی پایدار می باشند مانند بیماران سکته ای یا بیماران وابسته به دستگاه های کمک تنفسی قابل کمک گیری می باشند. واستفاده از این نیرو ها صرفا بنا به در خواست خانواده می باشد.
اقداماتی مانند آشپزی،ظرف شستن و لباس شستن جزء وظایف کمک پرستاران نمی باشد.

ارسال مراقب:

ارسال مراقب برای نگهداری از سالمندان و نگهداری از زنان باردار در منزل صورت می گیرد.
و اقداماتی مانند آشپزی،نظافت منزل،ظرف شستن و مراقبت از سالمند جزء وظایف آنها می باشد.

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

ارسال پرستار،مراقب به منزل جهت دریافت هر کدام از خدمات زیر با شماره تماس ……………..هماهنگ کنید.

ارسال پرستار،مراقب به منزل دفتر خدمات پرستاری تندیس تندرستی یکی از مراکز هلدینگ خانه سلامت مشهد می باشد که با در اختیارداشتن پرستاران آیسیو کار حرفه ای و همچنین تجهیزات آیسیو این امکان را برای خانواده های دارای بیماران نیازمند به خدمات پزشکی و پرستاری ویژه فراهم می نماید تا تا با ارسال پرستار و مراقب از بیماران بدحال خود که به نتیجه درمان قطعی در بیمارستان نرسیده ان ویا روند درمان کندی را دارند، در منزل نگهداری کنند.
پرستاران به دو صورت آیسیو کار و پرستار ساده از لحاظ تجربه کاری می باشند.تعویض پوشک و حمام بیمار جزء وضایف پرستار نمی باشد.

۰۹۳۳۸۹۲۳۰۰۰ 

 

 

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس