شما می توانید جهت تماس با این مجموعه با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

همراه منشی: ۰۹۱۵۷۰۵۶۶۸۳

ثابت دفتر: ۳۸۵۱۵۵۹۷

مدیر عامل آقای ضرغامی: ۰۹۱۵۸۰۸۲۷۵۲

موسس اول آقای وجدانی: ۰۹۳۵۸۲۳۸۸۳۸