خدمات پرستاری در مشهد

نحوه کار با کپسول اکسیژن بیماری

طریقه استفاده از کپسول اکسیژن

 1. اطمینان حاصل کنید که شستی تنظیم جریان بر روی عدد صفر تنظیم شده باشد.
 2. از سفت بودن اهرم T شکل اطمینان حاصل کنید.
 3. آچار مخصوص کپسول را بر روی شیر قطع و وصل موجود در روی کپسول قرار دهید.
 4. با یک دور کامل چرخش آچار در خلاف جهت عقربه های ساعت، شیر باز می شود. وقتی شیر باز شود، عقربه نمایشگر مقدار فشار درون کپسول را نشان خواهد داد. در صورتی که کپسول به طور کامل پر باشد، فشار ۲۰۰۰ psi (پوند در هر اینچ مربع) را نشان خواهد داد.
 5. شستی تنظیم جریان هوا را بر روی مقدار تجویز شده توسط پزشک قرار دهید.
 6. لوله هوا را به مبدل پستانکی متصل کنید.

طریقه استفاده از لوله بینی

از این لوله های بینی برای استنشاق اکسیژن استفاده خواهید کرد. لوله بینی متشکل از یک لوله باریک با دو دهانه نرم است که وارد سوراخ های بینی می شوند. دقت کنید که به هنگام قرار دادن این دهانه ها درون سوراخ های بینی، طرف انحنا دار به سمت پایین قرار گرفته باشد.

 • برای جلوگیری از ایجاد عفونت، هر ۲ الی ۴ هفته لوله بینی را تعویض کنید. همچنین در صورت ابتلا به یک بیماری باید حتما پس از بهبودی این لوله ها را عوض کنید.
 • لوله اکسیژن کپسول را هر ۳ الی ۶ ماه تعویض کنید. در صورت مشاهده آسیب دیدگی در لوله باید فورا آن را عوض کنید.

زمان مناسب برای تعویض کپسول اکسیژن

درجه نمایشگر فشار را به صورت مکرر کنترل کنید تا اطمینان داشته باشید که اکسیژن به اتمام نرسیده است.همواره با باز نمودن شیر حتما درجه فشار را چک کنید. در صورتی که عقربه نمایشگر به قسمت پایین ناحیه قرمز رنگ روی درجه برسد، زمان تعویض کپسول فرا رسیده است. سعی کنید کپسول اکسیژن را قبل رسیدن عقربه به زیر فشار ۲۰۰ psi عوض کنید.

نحوه تعویض کپسول اکسیژن

جریان اکسیژن را قطع کنید

 

 1. با استفاده از آچار مخصوص، شیر قطع و وصل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.
 2. با باز نمودن شستی تنظیم جریان هوا، فشار درون شیر را تخلیه کنید.
 3. وقتی عقربه فشار به صفر رسید، شستی تنظیم جریان را به طرف صفر بچرخانید.

 

کپسول را عوض کنید

 1. با شل نمودن اهرم T شکل، رگلاتور جریان هوا را از کپسول جدا کنید.
 2. با لغزاندن خارهای میخی به خارج از سوراخ های تعبیه شده بر روی پایه شیر می توانید رگلاتور جریان هوا را خارج کنید.
 3. زائده روی پایه شیر در کپسول جدید را جدا کنید.
 4. اطمینان حاصل کنید که یک واشر بر روی پایه بزرگ تعبیه شده در رگلاتور وجود داشته باشد.
 5. با لغزاندن رگلاتور بر روی پایه شیر کپسول، آن را به کپسول وصل کنید.
 6. خارهای میخی موجود در قسمت داخلی دهانه رگلاتور را با سوراخهای متناظر موجود در پایه شیر همراستا کنید.
 7. رگلاتور را اندکی به طرف جلو بلغزانید تا خارهای میخی درون سوراخ ها چفت شوند.
 8. اهرم T شکل روی رگلاتور را بچرخانید تا کاملا سفت شود. در صورتی که اهرم به اندازه کافی سفت نشده باشد و یا واشر در محل مربوطه مستقر نباشد، با باز نمودن شیر، اکسیژن از این ناحیه به بیرون نشت خواهد نمود.

 

جریان اکسیژن را برقرار کنید

  اطمینان حاصل کنید که شستی تنظیم جریان بر روی درجه صفر قرار داشته باشد.

 1. از سفت بودن اهرم T کل اطمینان حاصل کنید.
 2. آچار مخصوص کپسول را بر روی آچار مخصوص کپسول را بر روی شیر قطع و وصل موجود در روی کپسول قرار دهید.
 3. با یک دور کامل چرخش آچار در خلاف جهت عقربه های ساعت، شیر باز می شود. وقتی شیر باز شود، عقربه نمایشگر مقدار فشار درون کپسول را نشان خواهد داد. در صورتی که کپسول به طور کامل پر باشد، فشار ۲۰۰۰ psi (پوند در هر اینچ مربع) را نشان خواهد داد.
 4. شستی تنظیم جریان هوا را بر روی مقدار تجویز شده توسط پزشک قرار دهید.
 5. لوله هوا را به مبدل پستانکی متصل کنید.

نحوه استفاده از کپسول اکسیژن به هنگام مسافرت

 • کپسول های اکسیژن را داخل خودروی خود طوری محکم ببندید که به هنگام حرکت غلت نخورند و یا به کپسول های دیگر یا اشیاء موجود در خودرو برخورد نکنند.
 • یکی از پنجره های خودرو را باز کنید تا تهویه هوا به طور مناسب انجام گیرد.
 • کپسول های اکسیژن را به دور از تابش مستقیم آفتاب نگه دارید.
 • از نگهداری کپسول های اکسیژن در صندوق عقب خودرو خودداری کنید.

0 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *