خدمات پرستاری در مشهد

 

  • اجاره ساکشن  :

ساکشن جهت خارج کردن ترشحات ریوی وته حلقی بیمار ان تراکئستومی وبیماران دارای هوشیاری پایین مورد استفاده قرار میگیرد

اجاره ساکشن :روزانه ۲۵هزارتومان

اجاره ساکشن : ماهانه  ۶۵۰هزارتومان

حداقل مدت اجاره۱۰ روز میباشد


شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس