خدمات پرستاری در مشهد

معرفی انواع تخت بیمارستانی

و ملزومات استاندارد کمکی اتاق بیماران بی حرکت و کم حرکت

 

۱)تخت دستی یک شکن معمولی

این تخت سبک ترین تخت بیمار دارای چرخ بدساید وفقط قابلیت تنظیم تخت بیمار به صورت دستی انجام می گردد.

این تخت مناسب بیماران حد اکثر تا وزن ۸۰ کیلوگرم می باشد.

 

مبلغ اجاره روزانه ۲۵ هزارتومان  ماهانه ۶۵۰ هزارتومان  حداقل مدت اجاره ۱۵ روز می باشد .

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

 

 

۲)تخت دستی ۲شکن بیمارستانی (شرکتی)

ین تخت ها دارای ظاهری  زیبا نسبت به تخت های یک شکن معمولی می باشند دوسرتخت ام دی اف می باشد ،چرخ دارمیباشد، بدسایدها کشوی میباشندوکنار تخت آویزان می شوند ،قابلیت تنظیم پایین وبالا ی تخت به صورت دستی وجود دارد

   قیمت اجاره روزانه ۳۰ هزاتومان

ماهانه ۸۵۰ هزارتومان

حداقل مدت اجاره ۱۵ روز می باشد

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

 

۳)تخت بیمارستانی برقی :

این نوع تختها به صورت ۳شکن وقابلیت تنظیم ارتفاع تنظیم سرتخت وتنظیم پایین تخت به صورت برقی وبا ریموت کنترل می باشد .در بیماران بی حرکت وکم حرکتی که هوشیار می باشند بسیار کاربردی می باشد وبه صورتی که ریموت کنترل در اختیار بیمار قرار میگیرد وبیمار به صورت دلخواه قسمت سرو پایین تخت را تنظیم می کند .

تخت ها درحدنو وبدون زنگ زدگی یارنگ پریدگی میباشند

اجاره روزانه ۶۵ هزارتومان وماهانه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰  هزارتومان  اعدد تشک ۴تیکه مخصوص تخت بیمار به صورت اشانتیون ورایگان همراه تخت داده می شود .

حداقل مدت اجاره ۳۰ روزه میباشد

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

اجاره میز غذا:

میز غذا جهت سهولت بیماران در تخت در هنگام تغذیه بیمار مورد استفاده قرار میگیرد قابلیت قرارگیری بین بیمار وتخت وتنظیم ارتفاع دارد.

قیمت اجاره روزانه ۱۳ هزارتومان وماهانه ۴۵۰هزارتومان میباشد

حداقل اجاره ۱۰ روز میباشد

 

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

۵)اجاره لاکر یا کمر بیمار

لاکر بیمار وسیله ای قابل ضد عفونی از جنس فایبر گلاس می باشد و جهت قرار دهی وسایل مورد نیاز وضروری در بیماران تراکئستومی وبی حرکت جهت ونظم دهی ومرتب بودن اطراف بیمار مورد استفاده قرارمیگیرد .

قیمت اجاره روزانه۱۲هزاتومان ،ماهانه ۴۰۰هزارتومان

حداقل اجاره ۱۰ روز میباشد

 


شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس