خدمات پرستاری در مشهد

اکسیژن ساز چیست:

اکسیژن ساز وسیله ای برقی جهت تولی اکسیژن مورد نیاز بیماران نیازمند دریافت اکسیژن مانند بیماران کرونای ،بیماران تراکئستومی ،بیماران دارای مشکلات ریوی می باشند این وسیله به آسانی قابلیت حمل دارد این دستگاه قایلیت اکسیژن دهی به بیماران را با خلوص ۹۰تا ۹۴ درصد را دارد.

انواع اکسیژن ساز:

اکسیژن ساز ها در بازار عموما در ۲ نوع ۵ لیتری و ۱۰ لیتری موجود می باشند.

اکسیژن ساز های ۵ لیتری توان اکسیژن دهی به بیمار را به میزان ۵ لیتر در دقیقه دارند واکسیژن ساز ۱۰ لیتری توان اکسیژن دهی به بیمار را به میزان ۱۰ لیتر در دقیقه دارند که خلوص تمامی اکسیژن ساز ها بین ۹۰ الی ۹۴ درصد می باشد.

اکسیژن ساز ۵ لیتری برای بیمارانی مناسب هست که سطح اکسیژن خون شان(spo2) حداقل تا ۸۸ درصد پایین آمده باشد.

و اکسیژن ساز ۱۰ لیتری برای بیمارانی که تا ۸۲ درصد افت سطح اکسیژن خون(spo2) دارند عموما جوابگو جبران افت اکسیژن بیمار می باشد.

تفاوت های  اکسیژن ساز با کپسول اکسیژن:

۱:راحتی:

یک تفاوت اکسیژن ساز با کپسول اکسیژن: در دردسر های استفاده از آنها است. کپسول اکسیژن یک مخزن ذخیره اکسیژن می باشد و با توجه به حجمی که دارد و با توجه به میزان باز کردن شیر کپسول و میزان لیتر خروجی کپسول در یک بازه زمانی تمام می شود و نیاز به شارژ مجدد دارد. به همین دلیل درد سر های  استفاده از اکسیژن ساز برای خانواده و بیمار بسیار رکمتر از کپسول اکسیژن می باشد .

زیرا در بازه زمانی خاصی خالی نمی شود.

۲:هزینه:

هزینه استفاده از کپسول اکسیژن در بیمارانی که نیاز به استفاده مداوم دارند بیشتر از اکسیژن ساز می باشد.

چون هزینه اجاره روزانه کپسول به همراه هزینه جابه جایی و هزینه شارژ آن از هزینه اجاره یک روزه اکسیژن ساز بیشتر می شود.

ولی در مواردی که جهت احتیاط نیاز به کپسول اکسیژن می باشد هزینه اجاره کپسول مناسب تر می باشد.

هزینه اجاره اکسیژن ساز ۵ آمریکایی:روزانه ۱۰۰ هزارتومان

هزینه اجاره اکسیژن ساز۵  چینی: روزانه ۹۰ هزارتومان

هزینه اجاره اکسیژن ساز۵ ایرانی روزانه :۸۰ هزارتومان

هزینه اجاره اکسیژن ساز ۱۰ لیتری:۱۹۰ هزار تومان

حداقل مدت اجاره هر کدام ۷ روز می باشد.

۳:فشار اکسیژن:

در بیمارانی که سطح اکسیژن خون شان کمتر از ۸۲ درصد هست و نیاز به دریافت  اکسیژن  با فشار بیشتر از ۱۰لیتر دارند و  این میزان از توان  اکسیژن ساز ها خارج می باشد باید از کپسول اکسیژن استفاده کرد زیرا پیچ کپسول هرچه بیشتر باز شود با فشار بیشتری اکسیژن به بیمار داده می شود.

۴:میزان خلوص اکسیژن:

میزان خلوص اکسیژن در کپسول ۹۹ الی ۱۰۰درصد می باشد ولی در اکسیژن ساز حداکثر ۹۴درصد می باشد.

 

تماس با ما:

شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

 

 

اجاره کپسول اکسیژن :

کپسول اکسیژن وسیله ای جهت تامین اکسیژن بیماران نیازمند دریافت اکسیژن می باشد .

کپسول اکسیژن دارای فشار کسیژن قابل تنظیم تا ۱۵LiTدر هر دقیقه وخلوص ۹۹درصد می باشد و عمومادر بیمارانی که به حمایت کم اکسیژن در روز نیاز دارند استفاده می گردد زیرا در استفاده از کپسول بافشار مدت زیاد کپسول ۱۰ لیتری در بازه زمانی ۴ ساعت وکپسول ۴۰ لیتری  حدودا  ۲۰ ساعت خالی می گردد ونیاز به شارژ مجدد خواهد داشت.

 

“”احتیاط مانومتر کپسول به هیچ عنوان با روغن یا گریس چوب نگرددواز قرارگیری در معرض آتش ووارد کردن ضربه به کپسول خوداری گردد.””

اجاره روزانه کپسول ۱۰ لیتری همراه مانومتر :۳۵هزارتومان
اجاره روزانه کپسول ۴۰ لیتری همراه مانومتر :۵۸هزارتومان

اجاره ماهانه کپسول ۱۰لیتری :۷۵۰هزارتومان

اجاره ماهانه کپسول ۴۰ لیتری:۱/۲۰۰/۰۰۰تومان می باشد

حداقل مدت اجاره ۷ روز می باشد.

 

 

 


شماره تماس جهت هماهنگی با کارشناسان ما :

۰۹۳۳۵۷۸۳۰۰۰

۰۵۱۳۸۵۸۵۹۶۰

رزو تلفنی خدمات پرستاری در مشهدتماس